Przeskocz do treści

3

Udostępniamy link do artykułu z dnia 11 lutego 2020 r.

"Budowa trasy S12 w regionie radomskim. Kiedy decyzje w sprawie odcinka wschodniego? Mieszkańcy nie chcą dłużej czekać"

Sprawa S12 w naszym regionie nadal bulwersuje i budzi coraz większe emocje społeczne.

Świadczy o tym zainteresowanie mediów oraz komentarze zamieszczane pod artykułem w Echu.

15

Ślepa droga
S-12 droga do ..............?

Przypominamy  - w GDDKiA poinformowano nas, że termin posiedzenia KOPI, na którym wskazany zostanie wariant preferowany jest trudny do ustalenia ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji. Z tego też powodu planowane jest poprzedzające go posiedzenie ZOPI 2.

Tymczasem dzisiaj w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem firmy projektowej Schuessler – Plan uzyskaliśmy informację, że autorzy projektu drogi S12 uznają dokumentację za kompletną i obecnie nie są już prowadzone prace w zakresie jej uzupełniania, poprawiania czy wprowadzania zmian. Usłyszeliśmy, że okres czasu między posiedzeniami ZOPI i KOPI jest przedłużany z przyczyn im nieznanych.

Na co więc tak naprawdę czeka GDDKiA???

33

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE ZOPI 2 !!!

W dniu 24 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (ZOPI), na którym projektanci zarekomendowali do dalszych prac wariant „B” drogi S12 - dla Kowali nie do przyjęcia.  

Od tamtego czasu z niecierpliwością oczekujemy na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (KOPI), na którym zapadną decyzje dotyczące  wyboru wariantu preferowanego.

Tymczasem bezpośrednio w GDDKiA Oddział Warszawa -  wydział dokumentacji uzyskaliśmy informację, że w najbliższym czasie jest planowane posiedzenie, ale nie KOPl  lecz ZOPI 2.

Termin posiedzenia nie jest jeszcze znany….

O co chodzi?

93

Przedstawiona na posiedzeniu ZOPI decyzja projektantów o zarekomendowaniu do dalszego procedowania wariantu "B", spotkała się ze sprzeciwem gmin: Przyłęk, Zwoleń, Tczów, Gózd, Skaryszew oraz Kowala.
Z inicjatywy starosty radomskiego Pana Waldemara Trelki samorządy tych gmin zawarły porozumienie dotyczące wspólnego stanowiska i zintegrowanych działań na rzecz wariantu "A".
Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 30 października 2019 w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele zainteresowanych samorządów, m. in. radna i zarazem członek naszego Komitetu Jolanta Pszczoła.
Ustalenia z zebrania przedstawia poniższe pismo.

Pismo przedstawiające wspólne stanowisko gmin w sprawie przebiegu drogi S12

Wypracowane stanowisko gmin zostało przedstawione przez Pana Starostę w dniu 12 listopada 2019 na posiedzeniu "Stowarzyszenia S12", któremu przewodniczył prezydent Radomia Pan Radosław Witkowski. Gminę Kowalę reprezentowali przedstawiciele samorządu oraz Jolanta Pszczoła - członek Komitetu Społecznego "Kowala-S12"
Czekamy na efekty podjętych działań.

59

Nasza radna i zarazem członek Komitetu Jolanta Pszczoła, obecnie przewodnicząca Zespołu Gminnego ds. budowy S12, korzystając z uprzejmości p. wójta Dariusza Bulskiego, mogła uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (ZOPI) w Oddziale Warszawskim GDDKiA. Wcześniej pisaliśmy o tym, że warszawska GDDKiA nie chciała dopuścić przedstawiciela strony społecznej z naszego Komitetu, ale jak widać Komitet jest wszędzie.

Głównym trzonem posiedzenia była prezentacja opracowanych wariantów przez projektanta Schüßler-Plan i tu padały przede wszystkim suche konkretne fakty, zakończone stwierdzeniem, że projektant na podstawie analizy wielokryteriowej do dalszych prac rekomenduje wariant „B” na całym przebiegu. Nadmienił jednak, że wszystkie warianty są bardzo podobne, różnice  w punktacji jaką otrzymały są minimalne i przedstawiają się odpowiednio:

  1. miejsce wariant „B”- ocena 0,88
  2. miejsce wariant „C”- ocena 0,83
  3. miejsce wariant „A”- ocena 0,79
  4. miejsce wariant „AB”- ocena 0,74

Następnym punktem spotkania było przedstawienie swoich preferencji przez zainteresowane instytucje i samorządy.

Przedstawiciel Lasów Państwowych stwierdził, że każdy wariant w jakimś stopniu ingeruje w ich gospodarkę, ale podkreślił, że wariant „C” czyni to w sposób najdotkliwszy. Za najlepsze uznano warianty „A” i „AB”.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał za najlepsze i przez województwo preferowane warianty „A” i „C”. Zaznaczył, że właśnie węzeł na drodze 744 w przebiegu „AC” najlepiej wpisuje się w strategie rozwoju województwa.

Także Powiatowy Zarząd Dróg uznał przebieg wariantów „A” i „C” za najkorzystniejszy. Starosta radomski pan Waldemar Trelka zabrał głos, aby podkreślić negatywny wpływ wariantu „B” dla powiatu i gminy Kowala.

Następnie wypowiedzieli się przedstawiciele samorządów, przez które planowana inwestycja ma przebiegać. Pomijając część samorządów najdalej oddalonych od Kowali głos zabierali kolejno:

Wójt gminy Tczów- za „A”

Wójt gminy Gózd- za „A”

Nie było burmistrza Skaryszewa, a obecny przedstawiciel jedynie potwierdził wcześniejsze ustalenia, ale nie przytoczył ich treści. Stanowisko Skaryszewa ma być przesłane pisemnie przez burmistrza.

Planista z Radomia opowiedział się jako jedyny za wariantem „AB” ! niszczącym Kowalę: W Kowali - przebieg B, następnie w Hucie Mazowszańskiej - przechodzący w A.
Planista w sposób arogancki uzurpował sobie prawo do decydowania o przebiegu wariantu w Kowali, tłumacząc to korzyściami jakie on przyniesie dla Radomia. Powoływał się na tak dobrze już nam znany „rozwój” i poszerzanie przestrzeni życiowej dla Radomia. Tak naprawdę chodzi o zagarnięcie Kowali i zrobienie z niej dzielnicy przemysłowej Radomia (na być może lokowanie ogromnych hal przeładunkowych dla lotniska).

Władze Kowali kolejny raz podkreśliły swój jednoznaczny wybór wariantu „A” lub „C” o tym samym przebiegu przez naszą gminę i podkreśliły niszczący wpływ na całą gminę wariantu „B”.

Z ciekawszych informacji warto przytoczyć podane przez projektantów długości poszczególnych wariantów : „B”- ok.67 km, „A” i „C” podobnie po ok 68,5 km; oraz liczba wyburzeń budynków: „A” i „B” po ok. 60, „C”- 128.
Projektant wspomniał też o niekorzystnym bilansie robót ziemnych spowodowanym płaskim terenem, zapewne wcięcie się nieco w kowalską górkę wariantem „A"/ "C" poprawiłoby nieco ten bilans zapewniając połowę nasypu dla wiaduktu nad drogą na Rudę Wielką.

Należy wspomnieć sprawę miejscowości Paciorkowa Wola w powiecie zwoleńskim, która podobnie jak Kowala została postawiona w sytuacji zagrożenia podziałem. Tam jednak planiści wykazali się empatią i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz i mieszkańców przekierowali trasę na nieużytki i dolinę rzeki. Kowala zaś, z przyczyn dotychczas niewyartykułowanych, na podobne zrozumienie nie zasługuje. Fakt ten bulwersuje, ponieważ świadczy o nierównym traktowaniu obywateli.

Trzeba jeszcze raz podjąć wysiłek, by głos Kowali został usłyszany w GDDKiA przed posiedzeniem KOPI, na którym to wybrany zostanie wariant preferowany do oceny przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Pomimo wywalczenia drugiego wariantu "A/C" i głosu mieszkańców wyrażonego ogromną ilością ankiet, planiści wciąż obstają przy wariancie "B" w naszej gminie, z którym jako jedynym ( niezgodnie z prawem ) przyjechali na pierwsze spotkanie w grudniu 2017 roku.

Wzywamy wójta Kowali i całą Radę Gminy oraz Każdego Mieszkańca do podjęcia wszelkich możliwych działań lobbujących za wariantem Południowym. Walczmy o NASZĄ GMINĘ i o NASZ ROZWÓJ.

Czasu już jest niewiele, a dążenie Radomia do rozbioru naszej gminy i wchłonięcia północnej jej części aż nazbyt widoczne.

Miasto Radom sięga po nasze ziemie i chce czerpać zyski z bliskiej lokalizacji przyszłego lotniska. To nasza ziemia i zyski też powinny być nasze, a podatki powinny zasilać nasz budżet, a nie budżet Radomia.

Gmina Kowala ma niepowtarzalną szansę na rozwój i stanie się tak bogatą jak Gmina Raszyn pod lotniskiem warszawskim, ich Warszawa również próbowała wchłonąć, obronili się i do tej pory funkcjonują jako niezależna gmina.

Należy zrobić wszystko, co jest możliwe. To jest ostatnia chwila, aby nie obudzić się w sytuacji, że to My mieszkańcy Kowali będziemy mieć jedynie hałas, smród, zanieczyszczenia i zniszczone drogi, a pieniądze będzie liczył kto inny.

Na koniec -jako Komitet Kowala S12 skupiający mieszkańców tej gminy, także wyburzeńców na wariancie „B” , nie możemy nie odnieść się do obrzydliwego postępowania  byłego v-ce prezydenta Radomia Konrada Frysztaka, obecnie posła elekta na sejm RP, który w kampanii wyborczej przyjechał do naszej gminy i będąc urzędnikiem radomskiego magistratu wypowiedział się publicznie, że droga S12 nie zostanie przeprowadzona wbrew mieszkańcom, sugerując tym samym, że Miasto Radom odstąpiło od lobbowania niszczenia naszej Gminy. Zachowanie pana Konrada Frysztaka jest wyjątkowo przykre dla mieszkańców, gdyż Kowala to gmina z której pochodzi. Mamy w związku z tym nadzieję, że prezydent Radomia pan Radosław Witkowski, weźmie odpowiedzialność za słowa urzędnika którego sam powołał na stanowisko v-ce prezydenta i przychyli się do opinii większości zainteresowanych gmin i instytucji państwowych.

18

Komitet Społeczny Kowala-S12 wystosował oficjalną prośbę
do p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Pana Bartłomieja Ratyńskiego
o udostępnienie możliwości udziału przedstawiciela naszego Komitetu
w posiedzeniu ZOPI w dniu 24.10.2019 roku.
Niestety, dostaliśmy od Pana Dyrektora negatywną odpowiedź
z uzasadnieniem popartym odpowiednim zarządzeniem, że nie ma możliwości naszego tam uczestnictwa jako czynnika społecznego.
Sądzimy, że zostaliśmy źle przez Pana Dyrektora zrozumiani, dlatego ponowiliśmy naszą prośbę wyjaśniając, że obecność naszego przedstawiciela miałaby charakter wyłącznie obserwatora społecznego. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.
O wszystkim będziemy Państwa informować.

23.10.2019, o godzinie 14.00 dostaliśmy ODMOWĘ możliwości obserwowania pracy posiedzenia zespołu, bez podania przyczyn dla których obserwator społeczny nie może wziąć w nim udziału, jedynie z informacją o podtrzymaniu poprzedniej decyzji.

Lansowany przez media model zarządzania krajem oparty na transparentności i prawach obywatelskich można więc włożyć między bajki. Zastanawiamy się jak nazwać taką sytuację, gdy grupie bezpośrednio zainteresowanych obywateli odmawia się obywatelskiego prawa przysłuchiwania się jawnemu posiedzeniu?

Treść prośby o dopisanie obserwatora społecznego do listy gości:

 
"Ponawiam nasz wniosek (prawdopodobnie zaistniało nieporozumienie
w komunikacji).
Informuję że Komitet Społeczny - Kowala S12 zgłasza prośbę udziału  swego przedstawiciela w posiedzeniu ZOPI w dniu 24.10.2019 jako obserwatora społecznego, bez prawa wnoszenia uwag i aktywnego uczestnictwa, poniżej zamieszczam jeszcze raz prośbę:       
W imieniu Komitetu Społecznego Kowala-S12 składam wniosek
o udostępnienie możliwości uczestnictwa jako obserwatora społecznego naszego przedstawiciela w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które jest planowane w dniu 24 października 2019 w Państwa Oddziale, dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł "Bronowice" na obwodnicy Puław).

Komitet Społeczny Kowala-S12 został powołany w 2018 roku i zrzesza mieszkańców gminy Kowala, przez którą ma przebiegać droga ekspresowa S12 dla odcinka, który jest przedmiotem wyżej wymienionego posiedzenia.     W imieniu Komitetu Społecznego - Kowala S12 "

7

11 października GDDKiA Oddział w Warszawie wysłała zaproszenie dla samorządów na posiedzenie ZOPI (Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych). Zaproszenie to jest już udostępnione na stronie UG Kowala, zamieszczamy je również na naszym blogu.
Spotkanie ma się odbyć 24 października o godzinie 11:00 w siedzibie GDDKiA Oddziału w Warszawie.

Daje to nadzieję, że do grudnia odbędzie się posiedzenie KOPI i nastąpi wybór wariantu południowego jako preferowanego, zgodnie z oczekiwaniami
lokalnej społeczności.
Wtedy zwrócone zostaną mieszkańcom Kowali-Kolonii radosne Święta Bożego Narodzenia, które odebrano im w 2017 r.

65

Opinia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Najnowsze informacje dotyczące przebiegu S12 napawają optymizmem.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał negatywną opinię
dla wariantu północnego „B” i wskazał na większą zasadność przyjęcia
do dalszych prac projektowych wariantów „A” i „C”.
Adresatem tej opinii jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powyższa informacja zawarta jest w piśmie MZDW skierowanym do Wójta Gminy Kowala z dnia 8 marca 2019 r., które pobraliśmy ze strony UG.

Pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

I to jest świetna wiadomość!
Traktujemy ją jako "prezent" na I rocznicę powołania Komitetu Społecznego Kowala - S12 i założenia bloga, którą świętujemy właśnie w dniu dzisiejszym.
Z tej okazji życzymy sobie, aby droga ekspresowa S12 została przeprowadzona zgodnie ze standardami sztuki projektowania i dla ogólnego dobra publicznego...... 🙂