Przeskocz do treści

65

Opinia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Najnowsze informacje dotyczące przebiegu S12 napawają optymizmem.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał negatywną opinię
dla wariantu północnego „B” i wskazał na większą zasadność przyjęcia
do dalszych prac projektowych wariantów „A” i „C”.
Adresatem tej opinii jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powyższa informacja zawarta jest w piśmie MZDW skierowanym do Wójta Gminy Kowala z dnia 8 marca 2019 r., które pobraliśmy ze strony UG.

Pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

I to jest świetna wiadomość!
Traktujemy ją jako "prezent" na I rocznicę powołania Komitetu Społecznego Kowala - S12 i założenia bloga, którą świętujemy właśnie w dniu dzisiejszym.
Z tej okazji życzymy sobie, aby droga ekspresowa S12 została przeprowadzona zgodnie ze standardami sztuki projektowania i dla ogólnego dobra publicznego...... 🙂

48

Na stronie UG w Kowali w zakładce "S12" zamieszczono pismo przesłane przez kierownika projektu drogi S12 na odcinku od węzła południowego Radomia do obwodnicy Puław - firmy Schuessler-Plan.

Pismo wiodące do przesłanych map
Pismo wiodące do przesłanych map

Na uwagę zasługuje fakt, iż kierownikiem tego projektu nie jest już pan Zbigniew Wichański, lecz pan Piotr Piotrkowicz - prezes Schuessler-Plan.

Na stronie UG, pod zamieszczonym pismem, znajduje się link udostępniający archiwum ZIP z aktualnymi mapami oraz informacja, że pobierać je będzie można
w ciągu tylko jednego tygodnia.

Pozwoliliśmy sobie zamieścić te mapy na naszym blogu wraz z krótkim komentarzem.

A1
A1
A2
A2
A3
A3

Nasz wymarzony wariant południowy wygląda coraz lepiej.
W najnowszej wersji projektu uwzględniono dwie istotne uwagi wniesione przez mieszkańców na III spotkaniu informacyjnym: utwardzenie drogi dojazdowej do Dąbrówki Zabłotniej oraz udrożnienie "schetynówki" do Romanowa.
Niestety, nie zaprojektowano dodatkowego przejazdu pod wiaduktem nad torami, nie przewidziano też serwisówki dojazdowej do części łąk, które po wybudowaniu S12 zostaną odcięte.

B1
B1
B2
B2
B3
B3
Łącznik AB
Łącznik AB

W zakresie wariantu północnego "B" projektanci nie uwzględnili chyba żadnych postulatów wnoszonych przez UG.
Traktujemy ten fakt jako dobry prognostyk, sugerujący, że nie warto poświęcać mu czasu 🙂

Mamy nadzieję, że UG po dokonaniu analizy przysłanych map zawalczy
o uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców zainteresowanych przebiegiem S12.