Przeskocz do treści

WAŻNE !!!

Od 12 czerwca do 11 lipca 2024 roku trwają konsultacje społeczne obwieszczone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla wariantu ,,B’’ trasy S-12, czyli przez środek Kowali – Kolonii.

To ostatni etap NASZEJ WALKI o przeprowadzenie tej trasy wariantem ,,A’’(,,C’’) czyli za ”górką kościelną’’ przez nieużytki, bez konieczności wyburzeń domów.

Zgodnie z prawem każdy mieszkaniec może złożyć swój wniosek o wydanie negatywnej decyzji środowiskowej dla niszczącego na zawsze strukturę naszej Gminy wariantu ,,B’’ trasy S-12.

Co trzeba zrobić ???

Wystarczy wypełnić i podpisać załączony tu wniosek lub zredagować samemu             i wysłać w formie :

- pisemnej

- ustnie do protokołu

- elektronicznie bez konieczności elektronicznego podpisu kwalifikowanego

Na adres do korespondencji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

e-mail: sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl

ePUAP:
/RDOSWARSZAWA/SkrytkaESP

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby zamieszkujące razem mogą składać wspólny wniosek, ale każda osoba musi się podpisać osobiście.

Wnioski można powielać, im więcej wniosków wpłynie do RDOŚ tym lepiej dla sprawy!