Przeskocz do treści

O Komitecie

Poinformuj innych

W dniu 01-02-2018r grupa mieszkańców gminy Kowala podjęła decyzję o założeniu Komitetu Społecznego Kowala S-12. Decyzja ta była podyktowana troską o wyznaczenie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej S-12 przez tereny gm. Kowala. Były to zarówno osoby bezpośrednio zagrożone rozjechaniem przez walec, jak też mieszkańcy nie sąsiadujący z planowaną drogą w przedstawionym przez GDDKIA wariancie. Wszyscy ci ludzie nie mogą się pogodzić z faktem, że poza bezsensowną wersją przez środek kilku sołectw nie dano społeczności lokalnej żadnej alternatywy do wyboru. I to mimo istnienia możliwości przeprowadzenia korytarza za górką w Kowali przez tereny niezurbanizowane i w większości nieużytki.

Za cel swego działania członkowie Komitetu przyjęli wszelkie formy informowania społeczności gminnej o zagrożeniach płynących z tego niekorzystnego przebiegu drogi, podejmowanie działań formalnych mających na celu nie dopuszczenie do powstania tej drogi w zaproponowanym wariancie, a jeśli te działania nie odniosą skutku- podjęcie protestów w celu nagłośnienia i uwrażliwienia osób "zainteresowanych" kontynuacją prac nad niekorzystnym przebiegiem drogi S-12.

Stosowne pismo informujące władze gminy o założeniu Komitetu Społecznego Kowala S-12 zostało złożone na ręce wójta gminy w dniu 02-02-2018r.

Kontakt:

komitet@kowala-s12.pl