Przeskocz do treści

140

 

Wciąż więcej pytań, niż odpowiedzi

Trzecie spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w Kowali w dniu 5 listopada
w doniesieniach medialnych zostało określone jako "burzliwe".
Niestety, stanowcze i merytoryczne wystąpienia mieszkańców znów nie doczekały się konkretnych odpowiedzi. Bulwersuje fakt, że na ostatnim już spotkaniu
w sprawie S12 mieszkańcy nadal nie otrzymali informacji w sprawie kryteriów decydujących o wyborze wariantu preferowanego, nawet w tak oczywistych kwestiach jak ilość wyburzeń, czy wyceny poszczególnych przebiegów.

Po drażliwych pytaniach mieszkańców odnośnie nagłośnionych przez media informacji o domniemanej korupcji prowadzący spotkanie poinformował, że sprawa jest badana przez CBA i prokuraturę.

Podczas spotkania przedstawiono projekt umiejscowienia przepustów i dróg dojazdowych. Mieszkańcy wnieśli zastrzeżenia dotyczące ich niewystarczającej ilości na wariancie południowym (C).
Uzgodniono, że przy właściwej współpracy wójta naszej gminy z GDDKiA oraz jednostką projektową uwagi te mogą zostać uwzględnione.

Organizatorzy poprosili mieszkańców o wyrażenie swojego stanowiska wobec zaprojektowanych wariantów poprzez wypełnienie formularza opinii (ankiety), której wzór zamieszczamy poniżej (do pobrania).
Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie rubryki z danymi osobowymi oraz umieszczenie podpisu wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych (ze względu na przepisy RODO ankiety bez podpisu nie będą brane pod uwagę).

Na spotkaniu mieszkańcy  po raz kolejny stanowczo i jednogłośnie opowiedzieli się za wariantem południowym (C) i po raz kolejny  musimy nasz głos przełożyć na ilość wysłanych ankiet - przed wyborem wariantu preferowanego.
Ankiety należy przesłać do dnia 30.11.2018 pocztą, faxem lub mailem do biura projektowego Schuessler-Plan, lub do Komitetu Społecznego Kowala-S12,
(po podpisaniu zgody na dysponowanie  w celu przekazania do firmy projektowej)

 

Ankieta po trzecim spotkaniu informacyjnym GDDKiA
Ankieta po trzecim spotkaniu informacyjnym z GDDKiA