Przeskocz do treści

64

 

Sprawa S12 w Sejmowej Komisji Infrastruktury

Sprawa S12, która dzięki nagłośnieniu przez media zyskała ogólnopolski rozgłos, nareszcie wchodzi na właściwe tory.
Na wniosek grupy posłów w dniu 24.10.2018 roku odbyło się specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczące min. szczegółowej informacji na temat zmiany przebiegu drogi S12 na terenie gminy Kowala.

Gorąco zachęcamy do wysłuchania nagrania z tego spotkania.
Podnoszone kwestie i rzeczowe wystąpienia posłów wskazują istotę nieprawidłowości.

W szczególny sposób dziękujemy Posłowi Panu  Mirosławowi Suchoniowi
za dogłębne poznanie problemu i zrozumienie intencji podejmowanych przez nas działań.

Tocząca się dyskusja wokół sprawy S12 napawa nadzieją, że ostatecznie znajdzie ona sprawiedliwy finał.

 

Każdy zainteresowany powinien wysłuchać całości posiedzenia (dwie części).
Szczególnej uwadze polecamy wystąpienie wstępne Posła Mirosława Suchonia (godz. 09:23 – 09:29), dyskusję w pierwszej części (godz. 10:03 – do końca pierwszej części) oraz całą drugą część.

Dla osób chcących poznać proces postępowania decyzyjnego GDDKiA  -  pierwsza część nagrania w godzinach (godz. 09:29 – 10:03)

Pierwsza część posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie nieprawidłowości przy projektowaniu drogi S12. Źródło: Sejm RP

 

Druga część posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie nieprawidłowości przy projektowaniu drogi S12. Źródło: Sejm RP

6

 

Wycofany wzór ankiety

Zapytaliśmy o cel ankiety

Wraz z zawiadomieniem o terminach III tury spotkań informacyjnych w sprawie przebiegu drogi S12, GDDKiA zamieściła kolejną ankietę dającą mieszkańcom możliwość poparcia jednego spośród trzech wariantów trasy:  A, B lub C.

Po przeanalizowaniu treści tej ankiety okazało się, że wyrażona przez poszczególnych mieszkańców opinia ma dotyczyć całego odcinka S12 od węzła
w Młodocinie aż po Puławy, mimo iż oczywistym faktem jest, że każda gmina ma inne preferencje odnośnie wyboru wariantu (sprzeczność interesów).

W związku z powyższym zrodziły się pytania:
- Na jakiej podstawie mieszkańcy Kowali mogą opiniować wariant dla np. Zwolenia? -  Czy mieszkańcy odległych gmin mają dostatecznie dużo wiedzy, by wskazać wariant dla Kowali?
-  Czy ilość głosów z gmin większych i mniejszych są liczebnie proporcjonalne
(w ankiecie nie ma wskazania miejscowości)?
- Czy ktoś wie, który wariant na całym przebiegu ma najwięcej zwolenników?

Powyższe wątpliwości należy sprowadzić do jednego, zasadniczego pytania:
Jaki jest cel tej ankiety?

Zaniepokojeni spostrzeżeniami postanowiliśmy odpowiedź uzyskać u autorów ankiety - projektantów z firmy Schuessler-Plan, ale zostaliśmy odesłani do GDDKiA.
Długą i niejasną wypowiedź przedstawiciela tej jednostki pani Wioletty Mordaki można streścić w formie jednego zdania w zacytowanym brzmieniu: "To trudno jest wytłumaczyć".

Najważniejsze, że nawiązana dyskusja przyniosła efekt i ankieta została przekazana do korekty.

Ale, chcąc rzetelnie odpowiedzieć na niedoszłą ankietę podpowiadamy,
że najbardziej właściwym przebiegiem trasy S12 na odcinku Radom - Puławy jest kompilacja wariantów CBA 😉

Kompilacj Wariantów CBA (kolor)
Kompilacja Wariantów CBA (kolor)
Kompilacja Wariantów CBA
Kompilacja Wariantów CBA (Propozycja Komitetu Kowala S12)

 

 

 

 

24

 

Ostatnia tura spotkań informacyjnych z GDDKiA

W dniu 5 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Kowali odbędzie się trzecie (ostatnie) spotkanie informacyjne odnośnie projektowania drogi S12 przez teren naszej gminy.

Walka Nas mieszkańców gminy Kowala trwa nadal.
W świetle medialnych doniesień o możliwości przekraczania uprawnień przez urzędników państwowych, musimy podwoić nasze wysiłki, by dopilnować właściwego umiejscowienia tej  ważnej dla naszej gminy inwestycji, tak by przynosiła ona korzyści całej lokalnej społeczności, a nie pojedynczym osobom z "układu".

 

Na stronie internetowej projektu drogi S12  znajdują się uszczegółowione przebiegi poszczególnych wariantów, zawierające przepusty na drogach lokalnych oraz proponowane drogi dojazdowe.

Trzecie spotkanie informacyjne w sprawie S12
Trzecie spotkanie informacyjne w sprawie S12

Poniżej linki do pobrania wszystkich załączników z proponowanymi przebiegami trasy S12:

Kowala – S12-D-1.001.A.v1

Kowala – S12-D-1.001.B.v1

Kowala – S12-D-1.001.ŁAB

Kowala – S12-D-1.002.A.v1

Kowala – S12-D-1.002.B.v1

Kowala – S12-D-1.002.ŁAB

Kowala – S12-D-1.003.A

Kowala – S12-D-1.003.B

Kowala – S12-D-1.003.ŁAB

Kowala – S12-D-1.004.A

Kowala – S12-D-1.004.B

Kowala – S12-D-1.005.A.v1

Kowala – S12-D-1.005.B

Kowala – S12-D-1.006.A

Kowala – S12-D-1.006.B.v1

Kowala – S12-D-1.007.A

Kowala – S12-D-1.007.B

Kowala – S12-D-1.008.A

Kowala – S12-D-1.008.B

39

 

WspółpracaKolejne protesty na S12

W dniu wczorajszym, tj. 10.10.2018 r. odbyła się pikieta mieszkańców Makowa Nowego oraz Makowca z gminy Skaryszew w centrum Radomia przeciwko budowie trasy S12 w niszczących wariantach "A" i "B" pod hasłem:  "S12 WOLNA OD AFER". Mieszkańcy domagają się przeprowadzenia arterii wariantem "C" biegnącym przez obszary niezurbanizowane.

Komitet Społeczny "Kowala S12" jest w stałym kontakcie z mieszkańcami tych miejscowości, w kwietniu odpowiedzieliśmy na ich prośbę o wsparcie korzystnego także dla nich wariantu "C" w formularzu badania opinii społecznej w ramach
II spotkania informacyjnego z GDDKiA ( wpis z 23 kwietnia).

Obecnie czekamy  na III turę spotkań informacyjnych przesuniętą
na listopad (po wyborach).
Liczymy, że głos sprzeciwu mieszkańców okolicznych miejscowości zostanie uwzględniony przy wyborze wariantu preferowanego - wszyscy oczekujemy,
że będzie to wariant "C".
Nie wykluczamy wspólnych szerszych akcji informacyjnych i protestacyjnych przeciwko skorumpowanemu przebiegowi "AB".

Materiał wideo oraz relacja z protestu dostępna jest pod linkiem

 

 

31

 

 

 

 

Czego szukacie?

Ze względu na liczne pytania:  Co znów wydarzyło się w Kowali-Kolonii? -  informujemy, że w dniu 8 października w godzinach wieczornych nastąpiło włamanie do jednego z domów na tej ulicy.

Uspokajamy, że stało się to pod nieobecność gospodarzy, a po uporządkowaniu ogromnego bałaganu nie stwierdzono żadnej kradzieży ani celowych zniszczeń.

Być może nie bez znaczenia jest fakt, że właścicielami domu są aktywni członkowie  Komitetu Społecznego "Kowala-S12".

Zaistniałe zdarzenie skłania do przemyśleń......
My mamy własną ocenę tej sytuacji.

 

30

 

"Po owocach ich poznacie..."

Pustynia intelektualna

W świetle obnażonej prawdy o S12  - ubieganie się o mandaty społecznego zaufania na kolejną kadencję przez byłego i obecnych włodarzy gminy Kowala:
SŁAWOMIRA STANIKA, DARIUSZA BULSKIEGO, TADEUSZA OSIŃSKIEGO
oraz radnego kilku kadencji MIECZYSŁAWA GĘBSKIEGO  – uznajemy za fakt
moralnie naganny.

W sprawie S12, o historycznym dla naszej gminy znaczeniu – ZAWIEDLI.

Ich niewłaściwe decyzje wprowadziły naszą gminę w sytuację zagrożenia podziałem, pociągającym za sobą katastrofalne dla jej rozwoju skutki.

Dokumentacja ukazująca proces projektowania przebiegu tej trasy ujawniła działania wójtów sprzeczne z interesem gospodarczym i społecznym naszej gminy oraz poważne nieprawidłowości w zakresie podstawowych procedur.

Przeprowadzone po cichu działania czynią ich odpowiedzialnymi za przeżywany obecnie dramat kilkunastu rodzin zagrożonych wyburzeniem.

Presja ze strony decydentów z Radomia, w naszym uznaniu, nie usprawiedliwia.

Pomimo wywalczonej nadziei na korzystniejsze rozwiązanie problemu,
temat S12 nie istnieje w programach wyborczych tych kandydatów.

Okazana mieszkańcom ignorancja, a następnie ukrywanie prawdy i manipulacja opinią społeczną, to działania niegodne sprawowanych funkcji, zaś prezentowana obecnie pewność siebie pozbawiona skrupułów pomimo ujawnionych faktów, świadczą o kondycji moralnej tych osób.

My, uczciwi mieszkańcy tej gminy, czujemy się OSZUKANI I ZDRADZENI.

Świadomość faktów oraz ogromny wysiłek, jaki włożyliśmy w społeczne ratowanie tej gminy przed skutkami złych decyzji włodarzy, daje nam prawo do publicznego wystawienia im jednoznacznie NEGATYWNEJ OCENY jako kandydatom ubiegającym się o sprawowanie funkcji publicznych.

Komitet Społeczny „Kowala S-12”

 

57

 

Oświadczenie

Dziękujemy wszystkim mediom za okazane zainteresowanie naszą sprawą.

Informujemy, że mieszkańcy zaangażowani w działalność Komitetu nie będą udzielać  bezpośrednich wywiadów.

Chronologiczny zapis naszej  pracy od momentu powstania Komitetu Społecznego „Kowala-S12” znajduje się na naszej stronie internetowej: www.kowala-s12.pl.

Odcinamy się od wszelkich prób upolitycznienia naszej działalności.

Całokształt pracy naszego Komitetu ukierunkowany jest wyłącznie na obronę
Gminy Kowala i jej mieszkańców przed szkodliwym wariantem  drogi ekspresowej  S12 oraz zapewnienie transparentności podejmowanych decyzji administracyjnych.

 

Informujemy także,  że Pan Mieczysław Gębski radny Kowali-Kolonii i Kowalówki,
nie jest członkiem Komitetu Społecznego "Kowala-S12", zawiódł nas w kluczowych sprawach odnośnie drogi S12, nigdy nie był i nie jest głosem w naszej sprawie.

 

Z poważaniem

Komitet Społeczny "Kowala-S12"