Przeskocz do treści

53

 

Vox populi...

Po II spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami GDDKiA mieszkańcy gminy Kowala, poprzez skierowaną do całej społeczności ankietę, mieli możliwość opowiedzenia się za wybranym wariantem trasy S12.

Do dnia 15 maja 2018 r. do Komitetu Społecznego wpłynęło 905 formularzy
z poparciem „wariantu południowego”.

Zostały one dostarczone bezpośrednio do biura Schuessler-Plan w Warszawie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcając swój wolny czas
majowego weekendu oraz pomimo wielu obowiązków, zaangażowali się
w przeprowadzenie tego sondażu.

Zapewniono nas, że opinia mieszkańców wyrażona dużą liczbą ankiet
z poparciem „wariantu południowego” stanowi ważny argument
przy wyborze preferowanego wariantu trasy S12.

35

 

Dementi

Wyjaśniamy sprawę śledztwa policyjnego prowadzonego w sprawie sfałszowanych podpisów.

Kłamstwem jest pogłoska, że sprawa śledztwa policyjnego  dotyczy podpisów złożonych podczas zebrania w świetlicy „Szansa”, zorganizowanego na wniosek Komitetu Społecznego w styczniu 2018 roku.
Na zebraniu tym wyłożone były listy poparcia „wariantu południowego”,
które zostały przesłane do GDDKiA.

Listy te  nie podlegają jakimkolwiek weryfikacjom policyjnym.

Prawdą jest natomiast, że prowadzone jest oficjalne dochodzenie policyjne
w sprawie złożenia wielu sfałszowanych podpisów na listach mieszkańców opowiadających się przeciw „wariantowi południowemu”, które również przesłano  do GDDKiA.

Bezpośrednio na Policji uzyskaliśmy potwierdzenie tych informacji.

Trudno nie odnieść wrażenia, że kłamstwo to rozpowszechniane jest
w celu zdyskredytowania osób działających w ramach Komitetu Społecznego.

Wiemy, że czynią to osoby dobrze zorientowane w tej sprawie.

W naszym uznaniu działają one jednak na własną niekorzyść.

26

Media w Kowali

Działania mieszkańców Kowali w bulwersującej sprawie S12 – niemal niezauważalne dla lokalnych mediów - okazały się istotne dla ogólnopolskiej telewizji TVN.

Na skrzynkę mailową naszego bloga wpłynęła informacja o zainteresowaniu się redakcji tejże stacji naszą sprawą.
Poproszono nas o zorganizowanie spotkania z osobami najbardziej zaangażowanymi  i pokrzywdzonymi z powodu wyburzeń.

Mimo krótkiego czasu, udało się zorganizować liczną grupę mieszkańców,
którzy nareszcie mogli przedstawić swoje argumenty.

Skontaktowaliśmy się także z mieszkańcami okolicznych miejscowości,
również zagrożonych fatalnym wariantem przebiegu S12.
Zaangażowały się miejscowości: Huta Mazowszańska, Gębarzów Kolonia,
Maków Nowy oraz Mazowszany.

Wspólnie domagamy się przyjęcia do realizacji wariantu południowego tej trasy.

Dziękujemy Panu Redaktorowi za okazane mieszkańcom zrozumienie                          i cierpliwość.

W kontekście dotychczasowych naszych doświadczeń w tej sprawie –
to miła odmiana.

Nadanie rozgłosu sprawie przebiegu drogi S12 przez tereny zamieszkałe
za sprawą ogólnopolskiej telewizji, daje nam wszystkim ogromną nadzieję,
że  stanowisko mieszkańców zostanie uwzględnione przy wyborze ostatecznego korytarza przebiegu tej trasy.

Uczyńmy S12 ekspresową drogą - do normalności!  Razem!