Przeskocz do treści

29

 

Pismo Ministra Infrastruktury

Poniżej zamieszczamy pismo z nadania Ministra Infrastruktury, które stanowi odpowiedź na "Apel" Społecznego Komitetu Kowala-S12.

Traktujemy je jako zapewnienie, że nasza sprawa rozpatrywana jest na właściwych szczeblach urzędów państwowych.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w piśmie oczekujemy na oficjalną odpowiedź.

Dziękujemy Ministrowi Infrastruktury Panu Andrzejowi Adamczykowi
za zainteresowanie się naszą sprawą.

 

49

 

Sesja Rady Gminy - kolejne kłamstwa

Po odsłuchaniu nagrania sesji Rady Gminy z dnia 20.04.2018 r. utwierdziliśmy się      w przekonaniu, że Panowie Wójtowie również mówią jednym głosem –                    ale zupełnie innym niż my.

Ważne:

Pan wójt Tadeusz Osiński publicznie oświadczył, że oficjalne stanowisko
Urzędu Gminy w sprawie S12 wynika z Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy 31.08.2009 r., który wskazuje przebieg korytarzy tej trasy przez teren naszej gminy.

Czy rzeczywiście?

Poniżej zamieszczamy mapę – Plan Zagospodarowania Przestrzennego z 2009 r.

W artykule „Król jest nagi” ujawniliśmy dokumenty wysłane z Urzędu Gminy             w dniu 15.06.2016 r. do GDDKiA  -  pismo oraz załączoną do niego mapę.

 • W piśmie Pan Wójt powołuje się na Plan Zagospodarowania Przestrzennego       z 2009 r.
 • Dołącza do pisma mapę, którą zamieszczamy poniżej.

Teraz porównajmy obie mapy (z 2009 r.  i 2016 r.) ......  Czy wszystko się zgadza?

 • Nie zgadza się „wariant południowy”
  (przesunięty korytarz przecina środek góry i ociera się o cmentarz - to jawny sabotaż).
 • "Wariant północny" na przestrzeni lat też uległ dziwnym transformacjom (dokładna analiza map może dostarczyć zainteresowanym wiedzy o powodach zmian tego korytarza).

Zauważmy:

To właśnie ten dokument  z 2016 r. -  spowodował naniesienie na mapę projektową  jedynego, znanego nam „wariantu północnego” przedstawionego
na  I spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami GDDKiA.

 

 • Przedstawione dokumenty uzupełnijmy teraz wypowiedziami Panów Wójtów:

- Pan wójt Tadeusz Osiński zapytany o mapę z 2016 r. na II spotkaniu informacyjnym w szkole w dniu 18.04.2018 r. powiedział, że nie została ona wysłana z Urzędu Gminy.

- Zastępca wójta Pan Dariusz Bulski stwierdził natomiast podczas sesji, że te dokumenty wysłane z Urzędu Gminy nie mają większego znaczenia.

- Dodajmy jeszcze, że zastępca wójta dobitnie podkreślający za każdym razem rzetelność przekazywanych przez Urząd informacji, nie odpowiedział na zadane mu na sesji pytanie: Dlaczego na stronie UG zamieszczono jedynie pismo z 2016 r., które bez mapy niczego nie wskazuje i nic nie znaczy.

Zasadnicze pytanie brzmi:

Czy Urząd Gminy miał PRAWO w 2016 r. zaproponować GDDKiA korytarze S12, które pozostają w niezgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Zdaje się, że to już pytanie …… nie do nas.

45

Współpraca

WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KOWALA

Od paru dni wszyscy śledzimy z niepokojem to, co dzieje się  z planowaną drogą ekspresową s12. My jako mieszkańcy Makowa Nowego rozumiemy Wasz sprzeciw dla niekorzystnego podzielenia Waszej Gminy. Warianty 1, 2, 3 zaproponowane podczas I tury spotkań zostały bardzo niekorzystnie zmienione również i dla Nas. Wariant A, który został zaproponowany parę dni temu, znacząco przybliżył Naszą miejscowość do tej inwestycji - przebiega w zasięgu 50 – 150 m od zabudowy, niszcząc tym samym Jej rozwój, sprawiając że życie przy tak bliskiej odległości od drogi ekspresowej jest szkodliwe dla zdrowia oraz bardzo uciążliwe.

Dlatego prosimy o poparcie naszych starań. Jeśli dla Gminy Kowala Wariat A oraz C są równoznaczne, to prosimy o poparcie wariantu C, który oddaliłby drogę ekspresową od granic Radomia, a tym samym ratując Naszą miejscowość.

Będziemy Wszystkim bardzo wdzięczni za pomoc.

 

Małgorzata Hałas

(mieszkanka miejscowości Maków Nowy)

45

 

Jednym głosem

S12 – to droga, która dzieli teren naszej gminy.

S12 – to sprawa, która łączy nas – mieszkańców tej Ziemi.

Na II spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami GDDKiA w dniu 18.04.2018 r. uzyskaliśmy kolejne informacje dotyczące zaplanowanej w postaci                     dwóch wariantów drogi S12.

Mamy nadzieję, że nasi włodarze oraz inni decydenci zainteresowani sprawami Kowali również pozyskali cenną wiedzę – o nas.

My, mieszkańcy gminy Kowala mówimy jednym głosem:

 • NIE – dla okazywanej nam ignorancji urzędniczej!
 • NIE – wobec arogancji polityków usiłujących decydować o nas – bez nas!
 • STOP – manipulacjom dokonywanym poprzez publicznie wypowiadane nieprawdy przez osoby sprawujące funkcje społeczne!
 • I najważniejsze: akceptujemy wyłącznie „wariant południowy" -                czyli "A" lub "C" trasy S12!

Ten nasz wspólny głos, który jednoznacznie wybrzmiał podczas zebrania                     i który został zawarty w upublicznionym na blogu „Apelu” skierowanym                   do Parlamentarzystów i Samorządowców Ziemi Radomskiej –                                    nie pozostał bez odzewu.

Jako pierwszy odpowiedział Radny Powiatu Radomskiego naszego okręgu
Pan Waldemar Trelka. Dzięki Jego staraniom nasza sprawa szybko trafiła na biurko Posła na Sejm RP, pełniącego funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Komitetu Prezesa Rady Ministrów – Pana Marka Suskiego.

Otrzymaliśmy zapewnienie o osobistym zainteresowaniu Pana Posła naszą sprawą oraz  nadaniu jej oficjalnego trybu.

Teraz sprawę „Kowala- S12” reprezentuje podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury - Pan Marek Chodkiewicz.

Z niecierpliwością czekamy na wszelkie informacje o podejmowanych działaniach,
o których na bieżąco będziemy informować poprzez blog naszego Komitetu.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom społecznego zaufania, które odpowiedziały na nasz apel.

Jednocześnie, wyrażamy przekonanie, że mamy pełne prawo wymagać od polityków odpowiedzialności za powszechnie wypowiadane obietnice wsłuchiwania się w głos obywateli, wychodzenia naprzeciw ich potrzebom oraz za publicznie składane deklaracje realizowania bezkompromisowej polityki „czystych rąk”.

Oczekujemy, że słowa te nie pozostaną jedynie pustym, wyborczym frazesem.

 

WAŻNE:

 • Postarajmy się napisać i wysłać jak najwięcej opinii do GDDKiA:

e-mailem na adres komitet@kowala-s12.pl (przekażemy)
e-mailem na adres sekretariatspi@schuessler-plan.com (bezpośrednio)
pocztą - Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.; Al. Jerozolimskie 96;
00-807 Warszawa

Fax: +48 (22) 41-91-401
Można również wrzucić do skrzynki członków Komitetu:
Kowala-Kolonia 2C lub Kowala-Kolonia 10B

 • Zadbajmy, aby opinie trafiły do właściwego adresata.
 • Przypominamy: „wariant południowy” został na mapie oznaczony jako A lub C
  (oba warianty na terenie gminy Kowala są tożsame).
 • Dziękujemy mieszkańcom sąsiedniego Gębarzewa za obecność na naszym zebraniu i poparcie interesującego nas wariantu A.
  Odwdzięczyliśmy się naszą obecnością na zebraniu w Skaryszewie.            Razem możemy więcej.
 • Wszystkie osoby mogące w jakikolwiek sposób wesprzeć nasze działania prosimy o kontakt przez skrzynkę mailową komitet@kowala-s12.pl

35

 

Wobec faktu nieuzasadnionych i bezkompromisowych nacisków ze strony Radomia na pozostawienie niszczącego gminę Kowala „wariantu północnego” zwróciliśmy się z apelem o pomoc w rozwiązaniu naszego problemu.

Poniżej zamieszczamy pismo, które otrzymali:

Minister Infrastruktury
Posłowie na Sejm RP Ziemi Radomskiej
Senatorowie RP Ziemi Radomskiej
Prezydent Radomia
Radni Województwa Mazowieckiego                                                                                Radny Powiatu Radomskiego

 

Komitet Społeczny „Kowala-S12”                                             Kowala, dnia 10.04.2018 r. komitet@kowala-s12.pl

Sz.P.                                                                                                              ……………………………….                                                                      ………………………………..

                                                                    Apel

My, jako Komitet Społeczny „Kowala-S12” reprezentujący społeczność podradomskiej gminy Kowala, apelujemy o interwencję w sprawie związanej             z planowaniem przebiegu drogi ekspresowej S12 przez teren naszej gminy.

Popieramy budowę trasy S12 i rozumiemy jej strategiczne znaczenie dla Radomia     i ogólnego dobra regionu.

Jednak, sprawa projektu trasy S12 na odcinku gminy Kowala od samego początku uwikłana jest w okoliczności, które wskazują na celowe działania zmierzające do realizacji niejasnych interesów, a które zagrażają rozwojowi naszej gminy.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec łamania zasad prawa oraz ignorancji okazywanej mieszkańcom gminy Kowala:

 • Doszło do rażącego niedopełnienia podstawowych procedur związanych           z budową drogi ekspresowej:

- nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych w związku z planowaniem przebiegu drogi ekspresowej przez teren naszej gminy ( na przestrzeni 10 lat ),

- nie upubliczniono informacji dotyczących planu zagospodarowania                       przestrzennego związanego z projektem przebiegu trasy,

- mieszkańcy zostali zaskoczeni gotowym już projektem przebiegu trasy przedstawionym na I spotkaniu informacyjnym z GDDKiA.

 • Dla terenu gminy Kowala, wbrew powszechnie stosowanym standardom, zaprojektowano tylko jeden przebieg drogi S12 - tzw. „wariant północny”.
 • Ten zaproponowany wariant przeczy zasadom ogólnie pojętego dobra społecznego i zdrowego rozsądku:

- arteria przecina centralnie gminę niszcząc jej strukturę i integralność,

- przebiega przez zurbanizowane okolice centrum Kowali wymuszając wyburzenia domów,

- nie przedstawiono żadnych racjonalnych i merytorycznych argumentów uzasadniających celowość i sensowność zaproponowanego przebiegu trasy,

- nie uwzględniono innych, znacznie korzystniejszych, a pozostających w bliskiej odległości, rozwiązań dla przeprowadzenia tej trasy.

 • Doszło do naruszenia ładu społecznego w gminie na skutek budzących kontrowersje działań urzędniczych:

- niejasne stanowisko Urzędu Gminy wobec interesu tutejszej społeczności          oraz ignorancja wobec opinii publicznej spowodowała powstanie lokalnego konfliktu społecznego pomiędzy władzami gminy a mieszkańcami,

- bierność Urzędu Gminy wymusiła powstanie inicjatywy społecznej pod nazwą Komitet Społeczny „Kowala-S12” ukierunkowanej na podejmowanie oddolnych działań w obronie gminy.

 • W wyniku presji i działań Komitetu Społecznego opracowano alternatywny - korzystny dla gminy - tzw. „wariant południowy” S12:

Dziękujemy zespołowi z GDDKiA za naniesienie na mapę projektową tego satysfakcjonującego nas przebiegu, który:

- jest oddalony od wcześniejszego zaledwie o ok. 1, 2 km,

- nie narusza integralności gminy,

- przebiega przez niezurbanizowane tereny,

- zabiera gleby o bardzo niskiej wartości użytkowej.

W GDDKiA zapewniono nas, że „wariant południowy” będzie poddany dalszym analizom.

Niestety, z powodu niewyjaśnionych przyczyn, istnieją ogromne naciski          ze strony struktur urzędniczych oraz prominentnych polityków Radomia       na pozostawienie „wariantu północnego” niszczącego Kowalę. Bezkompromisowość Radomia w tej sprawie nie znajduje poparcia w żadnych racjonalnych uzasadnieniach, sugeruje natomiast wykorzystywanie stanowisk i funkcji publicznych do celów innych, niż dobro społeczne.

Stanowisko Radomia jest zupełnie niezrozumiałe wobec faktu, że potrzeby miasta związane m.in. z planowaną rozbudową lotniska zostały zabezpieczone porozumieniem w sprawie S12 na odcinku Radom – Skaryszew – Gózd.

W związku z powyższym, oświadczamy:

 • Nie zgadzamy się na przeprowadzenie trasy S12 tzw. „wariantem północnym”, czyli środkiem gminy przez zurbanizowane okolice centrum Kowali.
 • Akceptujemy wyłącznie tzw. „wariant południowy”.

W sytuacji, która naszym zdaniem, narusza demokratyczną zasadę sprawiedliwości społecznej, my, jako Komitet Społeczny „Kowala-S12”, reprezentujący mieszkańców gminy Kowala, prosimy Pana ………......             oraz wszystkie osoby zaufania społecznego, które mogą mieć wpływ                na decyzje w tej sprawie o zainteresowanie się naszym problemem.

Jesteśmy grupą lokalnych patriotów, którzy czują się odpowiedzialni za swoją (sięgającą średniowiecza) Małą Ojczyznę, jej dotychczasowy dorobek oraz rozwój.

Mamy nadzieję, że nie zostaniemy pozbawieni przekonania, że żyjemy                       w praworządnym państwie, które zabezpiecza dobro każdej społeczności                    i każdego człowieka.

Komitet Społeczny „Kowala-S12"                                                                                     www.kowala-s12.pl

37

Król jest nagi

"Król jest nagi"

W lokalnych mediach coraz częściej słychać o „wielkim sukcesie” naszych włodarzy w sprawie S12.
Zapewne, jako pierwsi, pośpieszylibyśmy z gratulacjami, gdyby nie fakt, że mieliśmy sposobność uczestniczenia (jako obserwatorzy) w kilku spotkaniach negocjacyjnych oraz gdyby nie świadomość coraz pełniej ukazującej się PRAWDY.

W efekcie skierowanej do GDDKiA prośby, w dniu 9 kwietnia 2018 r.          uzyskaliśmy interesującą nas dokumentację dotyczącą trasy S12.

Dokumenty z roku 2016 obnażyły dużą część prawdy o procesie planowania przebiegu S12 przez teren naszej gminy.

Wynika z nich jasno, że uporczywa narracja naszych włodarzy o wyłącznej decyzyjności GDDKiA w sprawie projektu S12 oraz o tym, że są tak samo zaskoczeni jak my, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Zamieszczone poniżej pismo urzędowe z dnia 15.06.2016 r. jednoznacznie wskazuje, że autorem niszczącego Kowalę „wariantu północnego”                  jest -  własnoręcznie podpisany - WÓJT TADEUSZ OSIŃSKI.

Załączona do pisma mapa, oprócz znanego nam „wariantu północnego” ukazuje także - zaplanowany pro forma - „wariant południowy”.
Jego przebieg przecina środkową część góry i ociera się o południową część cmentarza parafialnego, co ze względów oczywistych skazało go na odrzucenie przez ekspertów ( potwierdził to naczelnik wydziału GDDKiA ).

Zawarte w piśmie uzasadnienie wskazanych na mapie przebiegów zawiera szereg przekłamań, godzących w powagę sprawowanego urzędu.

W ten oto sposób, na I spotkaniu informacyjnym z GDDKiA w Kowali, ukazał się naszym oczom jedyny i „jedynie słuszny północny wariant” S12.

Zaangażowanie najbliższych współpracowników p. wójta w tuszowanie prawdy, świadczy zapewne o ich współudziale w tym projekcie.

Godne podkreślenia są także „zasługi” współpracującego przez lata z Urzędem Gminy projektanta p. Władysława Króla – autora tych i wielu innych gminnych map projektowych, który za niemałe zapewne pieniądze z naszych podatków „przysłużył” się Kowali i jej mieszkańcom.

Dzięki pozyskanej w GDDKiA dokumentacji można już odpowiedzieć na większość pytań zadanych w pierwszym artykule naszego bloga „Wojna o Kowalę”.

Te odpowiedzi nie wymagają jednak pisemnego sformułowania, gdyż są już         zbyt oczywiste.

Pozostaje tylko pytanie o motywację zdradzieckiego postępowania „naszych” włodarzy...

 

 

41

 

Ogłoszenie!!!

Dnia 18 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w Publicznej Szkole Podstawowej              w Kowali odbędzie się II spotkanie informacyjne dotyczące planowanej            na terenie gminy Kowala drogi ekspresowej S12 z udziałem przedstawicieli GDDKiA oraz firmy projektowej Schuessler-Plan.

Zamieszczona poniżej mapa ukazuje aktualne warianty przebiegu trasy S12.

Bardzo dobra wiadomość - wstępna analiza mapy wskazuje, że nasz "wariant południowy" z oznaczeniem A, nie zakłada żadnych wyburzeń.

Pamiętajmy, że ten korzystny dla naszej gminy projekt posiada wielu oponentów.

Musimy go obronić !

Mapa przebiegu wariantów S12 kwiecień 2018r- po kliknięciu na ikonkę "satelita" w lewym górnym rogu można dokładnie analizować przebieg planowanych wariantów.