Przeskocz do treści

12

 

Podziękowanie

Dziękujemy redaktorowi Panu Bertoldowi Kittelowi za zainteresowanie się
sprawą S12 i za przedstawiony materiał potwierdzający słuszność naszych dotychczasowych zmagań.

Dziękujemy Panu Redaktorowi za ciepłe słowa uznania wypowiedziane w trakcie programu pod adresem naszego Komitetu 🙂

Wierzymy, że dzięki emisji programu, ostateczne decyzje w sprawie przebiegu
trasy S12 zostaną podjęte w oparciu o standardy prawa i dla ogólnego dobra społecznego.

Udostępniamy link do programu SUPERWIZJER.
Program składa się z 4 części (znajdują się poniżej okienka odtwarzacza).

superwizjer
Strona z możliwością obejrzenia programu "Politycy PiS i biznes na nieruchomościach. Kulisy "układu radomskiego"

117

 

Sprawa S12 w ogólnopolskiej telewizji TVN24

Czas do emisji programu:

[wpcdt-countdown id="1017"]

"Układ radomski" - pod takim tytułem zapowiedziano emisję reportażu o S12
w programie "Superwizjer" ogólnopolskiej stacji TVN24.

Powstał on w efekcie rozgłosu nadanego sprawie przez mieszkańców działających
w ramach Komitetu Społecznego "Kowala-S12".
Przypominamy, że zdjęcia do tego dokumentu kręcono w maju tego roku
na przebiegu trefnego wariantu "B" (artykuł "Media w Kowali").

Wygląda na to, że bulwersujące fakty opisane w ostatnim naszym artykule
"S12 - historia prawdziwa" mają szerszy kontekst.
Liczymy, że w końcu uzyskamy pełną odpowiedź na pytanie - kto "poukładał" kreski
na mapie naszym kosztem i dlaczego ?

Reportaż zostanie wyemitowany w dniu 29.09.2018 (sobota) o godz. 20.00
w stacji TVN24 oraz 02 października (wtorek) o godz. 23:30 w stacji TVN.

superwizjer
Strona internetowa z zapowiedzią emisji reportażu "Układ Radomski" na temat planowanej budowy drogi S12 w tvn24

65

 

S12 – historia prawdziwa

Wielcy budowniczy Kowali
Wielcy budowniczy Gminy Kowala

 

S12 - historia prawdziwa

Nie było łatwo, ale udało się nam zdobyć większość kluczowych dokumentów
w sprawie S12 i poukładać je w całość.
Obrazują one proces projektowania tej trasy przez teren naszej gminy.
Fakty te były ukrywane przez 10 lat i nigdy nie miały trafić do wiadomości publicznej.

1. Od roku 2001 zgodnie z ówczesnym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalaw świadomości mieszkańców  istniał projekt przebiegu trasy S12 w postaci trzech wariantów:
-  wariant (W1) – zlokalizowany na granicy Kowali-Kolonii i Augustowa
-  wariant północny (W3) – biegnący przez Kowalówkę blisko posesji
Pana Sławomira Stanika
- wariant południowy (W2) – umiejscowiony w dole za kościelną górką.

Poniższa mapa – to dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala” z tamtego okresu:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowala z 2001 r.- mapa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowala (Uchwała Rady Gminy Kowala z dnia 14 września 2001 r. Nr: IV/21/2001)- mapa

 

2. W roku 2008 w trakcie swojej I kadencji wójt Pan Sławomir Stanik wystarał się      o to, aby mieć wpływ na projekt przebiegu S12 przez naszą gminę.

Poświadczają to poniższe pisma:

3. Zaraz potem, na początku 2009 r. z naszego Urzędu Gminy wyszła propozycja dokonania zmian w „Studium uwarunkowań” dotycząca przebiegu S12.
Zmianę tę zaopiniowała pozytywnie GDDKiA, a następnie Rada Gminy zatwierdziła ją uchwałą, co potwierdzają poniższe dokumenty:

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala z 2009 r.- mapa
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala z 2009 r.- mapa

 

Tak więc od 2009 r. „Studium uwarunkowań” zawierało zmieniony projekt S12           z dwoma wariantami przebiegu:
- wariant północny – biegnący przez Kowalówkę, został odsunięty na niewielką
odległość 
w kierunku południowym
- wariant południowy – zlokalizowany za kościołem, pozostawiony bez zmian.

Decyzja o przesunięciu korytarza S12, wbrew obowiązującym procedurom,
nie została poprzedzona żadnymi konsultacjami społecznymi. Nie zostali o niej poinformowani nawet ci mieszkańcy, których domy znalazły się w korytarzu
tej trasy. Na stronie BIP UG nie zamieszczono załącznika zawierającego tę mapę.

4. W 2016 r. w wyniku działań obecnych wójtów: Pana Tadeusza Osińskiego
oraz zastępcy Pana Dariusza Bulskiego doszło do usunięcia z projektu przebiegu S12 wariantu południowego. Stało się tak za sprawą wysłanego przez nich                 do GDDKiA pisma wraz z mapą, która zawierała:
- wariant północny – zgodny ze Studium Zagospodarowania z 2009 r.
- wariant południowy – przecinający cmentarz parafialny – niezgodny ze Studium.

Pismo oraz mapa zawierają zafałszowane informacje. Mapy nie upubliczniono
na stronie gminy.

Oto te dokumenty:

Dokumenty te stały się powodem odrzucenia wariantu południowego
(przez cmentarz), co potwierdził Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA Pan Tomasz Kwieciński w piśmie skierowanym do Komitetu Społecznego z dnia 14 maja 2018 r.

5. Dnia 14 grudnia 2017 r. odbyło się I spotkanie informacyjne, na którym  przedstawiono zaskoczonym mieszkańcom jedyny wariant północny.
Ten wariant przecina centralnie gminę, co grozi katastrofalnymi dla jej rozwoju skutkami oraz wymusza wyburzenie kilkunastu posesji.

6. Dalszy ciąg sprawy znany jest czytelnikom tego bloga – w dużym skrócie, to: założenie Komitetu Społecznego „Kowala S12”, a następnie bezkompromisowa walka o przywrócenie wariantu południowego, pozyskiwanie dokumentacji, ujawnianie prawdy, przeciwstawianie się mataczeniu i nieustającym manipulacjom
ze strony decydentów.

7. W wyniku walki Komitetu Społecznego, udało się uzyskać naniesienie na mapę wariantu południowego – bez wyburzeń, o czym mieszkańcy zostali poinformowani na II spotkaniu informacyjnym w dniu 18.04.2018 r.

8. Obecnie GDDKiA rozpatruje dwa warianty S12, ale sytuację komplikuje fakt wysłania do GDDKiA przez obecnych wójtów propozycji nowego wariantu
tzw. „miedzytorza” – pomimo wywalczonej przez Radnego Kotarwic Wiesława Pachniewskiego uchwały Rady Gminy zawierającej oficjalne poparcie dla wariantu południowego (C).

9. Z niecierpliwością czekamy na III spotkanie informacyjne z przedstawicielami GDDKiA , które zaplanowane zostało na początek listopada.

10. Jakie decyzje zapadną w najbliższej przyszłości? Z całą pewnością zależą one
od wyników najbliższych wyborów samorządowych. Świadomość tego faktu pociągnęła za sobą nasze zaangażowanie w obecną kampanię wyborczą,
która w naszym uznaniu daje nadzieję na optymalne rozwiązanie problemu S12 - czyli przeprowadzenie trasy wariantem południowym (C).

Przedstawione powyżej treści wykazują aktywny udział byłego i obecnych włodarzy naszej gminy w projektowaniu przebiegu trasy S12, w dostępnym nam na obecną chwilę zakresie dokumentacyjnym.
Dowodzą nieprawdziwości uporczywie forsowanej przez nich tezy o wyłącznej decyzyjności GDDKiA w sprawie przebiegu S12.

Motywy postępowania wójtów nie stanowią tematu tego artykułu.

23

I znowu spóźnieni...
I znowu spóźnieni...

Uwagi na marginesie

Od pewnego czasu obserwujemy dziwną praktykę zamieszczania na stronie
Urzędu Gminy w Kowali wpisów pod wstecznymi datami.
Zazwyczaj dotyczy to informacji w sprawie S12.

Choć nie jest to pierwszy raz, wpis na stronie UG zawierający link do transmisji
z posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. budowy drogi S12,
jest co najmniej zabawny – nagranie z posiedzenia, które odbyło się 13 września,
na stronie UG zamieszczono już 11 września.

TAK SPRAWNIE DZIAŁA NASZ URZĄD!

Faktycznie, zamieszczono go dopiero 18 września.

Zauważyliśmy w tej kwestii pewną prawidłowość - wsteczne daty na stronie UG pojawiają się zaraz po udostępnieniu na naszym blogu  ważnych dokumentów
czy informacji – właśnie tak, jak ostatnio.

Sądzimy, że przy tej okazji warto też wspomnieć o dziwnie niekompletnej dokumentacji znajdującej się na stronie BIP UG Kowala.
Zastanawiające jest, że wśród wielu zamieszczonych tam załączników do uchwał
i pism brakuje akurat tych, które zawierają mapy, kluczowe dla sprawy S12.

Mając na uwadze, że oficjalna strona Urzędu Gminy stanowi swoistą dokumentację jej pracy, wspomniane powyżej fakty sprawiają,
że robi się bardziej „straszno niż śmieszno”.

37

 

Aktualne informacje w sprawie S12

Zamieszczamy nagranie z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S12, które odbyło się dnia 13 września 2018 r. w Warszawie.
Poprowadził je poseł Andrzej Kosztowniak pełniący funkcję przewodniczącego tego zespołu.
Wzięli w nim udział parlamentarzyści, członkowie zarządu GDDKiA
oraz przedstawiciele zainteresowanych samorządów.
Naszą gminę reprezentował jedynie kierownik Piotr Markiewicz.

Z wypowiedzi Zastępcy Dyrektora GDDKiA wynika, że III tura spotkań informacyjnych w sprawie S12 została zaplanowana na początek listopada, zaś decyzji o wyborze wariantu preferowanego należy spodziewać się w marcu 2019 r.

Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie burmistrza Sulejowa Pana Wojciecha Ostrowskiego, tam podobnie jak u nas próbuje się narzucić fatalny dla mieszkańców wariant S12.
Oto włodarz, któremu warto było zaufać oraz (prawie) cała prawda o tym,
jak wygląda projektowanie przebiegu dróg w Polsce (godz. 12:17 nagrania).

W nagraniu nie należy szukać wystąpienia przedstawiciela Kowali – daremny trud.

Zdaje się, że „nasze” sprawy zostały przedstawione przez wiceprezydenta Radomia  Konrada  Frysztaka, który oficjalnie optuje za niszczącym Kowalę wariantem północnym (B).

Nadmieniamy, że podczas zebrania sołeckiego w Kowali w dniu 11 września,
obecni na nim wójtowie, nie poinformowali nas o mającym się odbyć za 2 dni spotkaniu, pomimo pytań mieszkańców o aktualne informacje w sprawie S12.

Jak widać, postawa naszych włodarzy wobec problemu S12, w tym kandydata na urząd wójta Dariusza Bulskiego, nie uległa żadnym zmianom.

 

Relacja dźwiękowa rozpoczyna się od godziny 11:05 nagrania.

Źródło nagrania Sejm RP

76

Nadzwyczajna Sesja Rady Misiów
Nadzwyczajna Sesja Rady Misiów

 

Sesja po sesji

Informujemy, że skarga złożona przez Komitet Społeczny na radnego
Mieczysława Gębskiego za pomówienie o szerzenie kłamstw za pośrednictwem bloga, została odczytana na sesji Rady Gminy w dniu 31.08.2018 r.
(1 godz. 2 min. 22 s. nagrania sesji).

Odnosząc się do jej treści Pan Radny wyjaśnił, że sformułowany przez niego zarzut nie dotyczył artykułów zamieszczonych przez Komitet lecz komentarzy blogowiczów.
W uzasadnieniu stwierdził: „było tam mnóstwo oszczerstw, które po mojej reakcji zostały natychmiastowo usunięte”.

I tak oto Pan Radny dokonując sprostowania – po raz kolejny rozminął się z prawdą.

Faktem jest usunięcie jedynie 2 komentarzy ze względu na poruszone w nich treści o charakterze prywatnym. Inne komentarze wskazane przez Pana Radnego pozostały na blogu, gdyż znalazły potwierdzenie w pozyskanej ostatnio dokumentacji, o czym Pan Radny został pisemnie poinformowany.

Zadośćuczynienie za dokonane pomówienie w postaci słowa „PRZEPRASZAM”, niestety, nie miało miejsca.

Ponadto, wyrażamy zaskoczenie wypowiedzią Zastępcy Przewodniczącego
Rady Gminy Pana Arkadiusza Pięty, który określił nasze pismo mianem anonimu.

Informujemy Pana Wiceprzewodniczącego, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego regulującą czynności prawne dotyczące korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną, która weszła w życie 8 września 2016 r. – za DOKUMENT uznaje się każdą wiadomość e-mail, która pochodzi z wiarygodnego źródła, jakim jest oficjalny adres e-mailowy nadawcy – dlatego nasze pismo, które zostało przesłane drogą mailową nie musiało zawierać własnoręcznie złożonego podpisu.

Nadmieniamy, że pisma naszego Komitetu z identyczną formą podpisu honorowali Ministrowie, Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej,
a Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Kowali – NIE!

A wydawałoby się, że sprawowanie funkcji publicznych zobowiązuje….