Przeskocz do treści

153

"Dziel i rządź"

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2018 r. zaistniała kuriozalna,
naszym zdaniem, sytuacja.

Oto - zatwierdzono uchwałę wyrażającą poparcie Rady Gminy dla „wariantu południowego”, aby chwilę później ogłosić propozycję Urzędu Gminy wprowadzenia trzeciego wariantu S12 – przebiegającego między torami przez Kosów i Ludwinów

Jednak sytuacja ta, tylko z pozoru wydaje się być bezsensowna.

Uchwała  – dotychczas niemożliwa do przyjęcia, została teraz przegłosowana
prawie jednomyślnie - chyba „na wszelki wypadek” przed niewyemitowanym jeszcze reportażem stacji TVN o sprawie S12.

Trzeci wariant natomiast – to odświeżony pomysł przeprowadzenia trasy S12
przez obecnie gęstą zabudowę północnej części gminy - nagłośniony przez
Urząd Gminy w określonym celu.

Jakim?

Trudno nie odnieść wrażenia, że to kolejna próba skłócenia społeczności gminy, zgodnie z zasadą: „dziel i rządź”.
Powstały konflikt ma zapewne zdyskredytować działania osób z Komitetu Społecznego, które rzekomo przesuwają S12 na innych, sprowokować odwet,
a w efekcie dostarczyć do GDDKiA argumentu, że nie ma jednolitego stanowiska mieszkańców gminy przeciw „wariantowi północnemu B”,  że ma on jednak wielu zwolenników.

Tezę tę opieramy na poprzednich doświadczeniach, ale przede wszystkim
na słowach projektanta z Schuessler-Plan wypowiedziane podczas II spotkania informacyjnego z GDDKiA w dniu 18.04.2018 r.
Na zadane przez mieszkańca Kowali-Kolonii pytanie o ewentualne wprowadzenie trzeciego wariantu S12 - mgr inż. Zbigniew Wichański wykluczył taką możliwość.

Mamy jednak nadzieję, że prowokacja ta, wbrew oczekiwaniom włodarzy, doprowadzi do zjednoczenia mieszkańców gminy w walce o jedyny możliwy
do przyjęcia „wariant południowy” trasy S12, o który od samego początku
w transparentny i udokumentowany sposób walczymy.

Przypominamy!                                                                                                                Wójt ma obowiązek realizować podjętą przez Radę Gminy uchwałę.
Rada Gminy poparła "wariant południowy" (C).

Nowa propozycja Urzędu Gminy - przebieg S12 w "międzytorzu" (mapa oraz pismo do GDDKiA) znajduje się pod linkiem poniżej:

http://kowala.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=5&schemat=&dzialy=5&akcja=artykul&artykul=3060