Przeskocz do treści

93

Przedstawiona na posiedzeniu ZOPI decyzja projektantów o zarekomendowaniu do dalszego procedowania wariantu "B", spotkała się ze sprzeciwem gmin: Przyłęk, Zwoleń, Tczów, Gózd, Skaryszew oraz Kowala.
Z inicjatywy starosty radomskiego Pana Waldemara Trelki samorządy tych gmin zawarły porozumienie dotyczące wspólnego stanowiska i zintegrowanych działań na rzecz wariantu "A".
Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 30 października 2019 w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele zainteresowanych samorządów, m. in. radna i zarazem członek naszego Komitetu Jolanta Pszczoła.
Ustalenia z zebrania przedstawia poniższe pismo.

Pismo przedstawiające wspólne stanowisko gmin w sprawie przebiegu drogi S12

Wypracowane stanowisko gmin zostało przedstawione przez Pana Starostę w dniu 12 listopada 2019 na posiedzeniu "Stowarzyszenia S12", któremu przewodniczył prezydent Radomia Pan Radosław Witkowski. Gminę Kowalę reprezentowali przedstawiciele samorządu oraz Jolanta Pszczoła - członek Komitetu Społecznego "Kowala-S12"
Czekamy na efekty podjętych działań.

59

Nasza radna i zarazem członek Komitetu Jolanta Pszczoła, obecnie przewodnicząca Zespołu Gminnego ds. budowy S12, korzystając z uprzejmości p. wójta Dariusza Bulskiego, mogła uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (ZOPI) w Oddziale Warszawskim GDDKiA. Wcześniej pisaliśmy o tym, że warszawska GDDKiA nie chciała dopuścić przedstawiciela strony społecznej z naszego Komitetu, ale jak widać Komitet jest wszędzie.

Głównym trzonem posiedzenia była prezentacja opracowanych wariantów przez projektanta Schüßler-Plan i tu padały przede wszystkim suche konkretne fakty, zakończone stwierdzeniem, że projektant na podstawie analizy wielokryteriowej do dalszych prac rekomenduje wariant „B” na całym przebiegu. Nadmienił jednak, że wszystkie warianty są bardzo podobne, różnice  w punktacji jaką otrzymały są minimalne i przedstawiają się odpowiednio:

  1. miejsce wariant „B”- ocena 0,88
  2. miejsce wariant „C”- ocena 0,83
  3. miejsce wariant „A”- ocena 0,79
  4. miejsce wariant „AB”- ocena 0,74

Następnym punktem spotkania było przedstawienie swoich preferencji przez zainteresowane instytucje i samorządy.

Przedstawiciel Lasów Państwowych stwierdził, że każdy wariant w jakimś stopniu ingeruje w ich gospodarkę, ale podkreślił, że wariant „C” czyni to w sposób najdotkliwszy. Za najlepsze uznano warianty „A” i „AB”.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał za najlepsze i przez województwo preferowane warianty „A” i „C”. Zaznaczył, że właśnie węzeł na drodze 744 w przebiegu „AC” najlepiej wpisuje się w strategie rozwoju województwa.

Także Powiatowy Zarząd Dróg uznał przebieg wariantów „A” i „C” za najkorzystniejszy. Starosta radomski pan Waldemar Trelka zabrał głos, aby podkreślić negatywny wpływ wariantu „B” dla powiatu i gminy Kowala.

Następnie wypowiedzieli się przedstawiciele samorządów, przez które planowana inwestycja ma przebiegać. Pomijając część samorządów najdalej oddalonych od Kowali głos zabierali kolejno:

Wójt gminy Tczów- za „A”

Wójt gminy Gózd- za „A”

Nie było burmistrza Skaryszewa, a obecny przedstawiciel jedynie potwierdził wcześniejsze ustalenia, ale nie przytoczył ich treści. Stanowisko Skaryszewa ma być przesłane pisemnie przez burmistrza.

Planista z Radomia opowiedział się jako jedyny za wariantem „AB” ! niszczącym Kowalę: W Kowali - przebieg B, następnie w Hucie Mazowszańskiej - przechodzący w A.
Planista w sposób arogancki uzurpował sobie prawo do decydowania o przebiegu wariantu w Kowali, tłumacząc to korzyściami jakie on przyniesie dla Radomia. Powoływał się na tak dobrze już nam znany „rozwój” i poszerzanie przestrzeni życiowej dla Radomia. Tak naprawdę chodzi o zagarnięcie Kowali i zrobienie z niej dzielnicy przemysłowej Radomia (na być może lokowanie ogromnych hal przeładunkowych dla lotniska).

Władze Kowali kolejny raz podkreśliły swój jednoznaczny wybór wariantu „A” lub „C” o tym samym przebiegu przez naszą gminę i podkreśliły niszczący wpływ na całą gminę wariantu „B”.

Z ciekawszych informacji warto przytoczyć podane przez projektantów długości poszczególnych wariantów : „B”- ok.67 km, „A” i „C” podobnie po ok 68,5 km; oraz liczba wyburzeń budynków: „A” i „B” po ok. 60, „C”- 128.
Projektant wspomniał też o niekorzystnym bilansie robót ziemnych spowodowanym płaskim terenem, zapewne wcięcie się nieco w kowalską górkę wariantem „A"/ "C" poprawiłoby nieco ten bilans zapewniając połowę nasypu dla wiaduktu nad drogą na Rudę Wielką.

Należy wspomnieć sprawę miejscowości Paciorkowa Wola w powiecie zwoleńskim, która podobnie jak Kowala została postawiona w sytuacji zagrożenia podziałem. Tam jednak planiści wykazali się empatią i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz i mieszkańców przekierowali trasę na nieużytki i dolinę rzeki. Kowala zaś, z przyczyn dotychczas niewyartykułowanych, na podobne zrozumienie nie zasługuje. Fakt ten bulwersuje, ponieważ świadczy o nierównym traktowaniu obywateli.

Trzeba jeszcze raz podjąć wysiłek, by głos Kowali został usłyszany w GDDKiA przed posiedzeniem KOPI, na którym to wybrany zostanie wariant preferowany do oceny przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Pomimo wywalczenia drugiego wariantu "A/C" i głosu mieszkańców wyrażonego ogromną ilością ankiet, planiści wciąż obstają przy wariancie "B" w naszej gminie, z którym jako jedynym ( niezgodnie z prawem ) przyjechali na pierwsze spotkanie w grudniu 2017 roku.

Wzywamy wójta Kowali i całą Radę Gminy oraz Każdego Mieszkańca do podjęcia wszelkich możliwych działań lobbujących za wariantem Południowym. Walczmy o NASZĄ GMINĘ i o NASZ ROZWÓJ.

Czasu już jest niewiele, a dążenie Radomia do rozbioru naszej gminy i wchłonięcia północnej jej części aż nazbyt widoczne.

Miasto Radom sięga po nasze ziemie i chce czerpać zyski z bliskiej lokalizacji przyszłego lotniska. To nasza ziemia i zyski też powinny być nasze, a podatki powinny zasilać nasz budżet, a nie budżet Radomia.

Gmina Kowala ma niepowtarzalną szansę na rozwój i stanie się tak bogatą jak Gmina Raszyn pod lotniskiem warszawskim, ich Warszawa również próbowała wchłonąć, obronili się i do tej pory funkcjonują jako niezależna gmina.

Należy zrobić wszystko, co jest możliwe. To jest ostatnia chwila, aby nie obudzić się w sytuacji, że to My mieszkańcy Kowali będziemy mieć jedynie hałas, smród, zanieczyszczenia i zniszczone drogi, a pieniądze będzie liczył kto inny.

Na koniec -jako Komitet Kowala S12 skupiający mieszkańców tej gminy, także wyburzeńców na wariancie „B” , nie możemy nie odnieść się do obrzydliwego postępowania  byłego v-ce prezydenta Radomia Konrada Frysztaka, obecnie posła elekta na sejm RP, który w kampanii wyborczej przyjechał do naszej gminy i będąc urzędnikiem radomskiego magistratu wypowiedział się publicznie, że droga S12 nie zostanie przeprowadzona wbrew mieszkańcom, sugerując tym samym, że Miasto Radom odstąpiło od lobbowania niszczenia naszej Gminy. Zachowanie pana Konrada Frysztaka jest wyjątkowo przykre dla mieszkańców, gdyż Kowala to gmina z której pochodzi. Mamy w związku z tym nadzieję, że prezydent Radomia pan Radosław Witkowski, weźmie odpowiedzialność za słowa urzędnika którego sam powołał na stanowisko v-ce prezydenta i przychyli się do opinii większości zainteresowanych gmin i instytucji państwowych.

18

Komitet Społeczny Kowala-S12 wystosował oficjalną prośbę
do p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Pana Bartłomieja Ratyńskiego
o udostępnienie możliwości udziału przedstawiciela naszego Komitetu
w posiedzeniu ZOPI w dniu 24.10.2019 roku.
Niestety, dostaliśmy od Pana Dyrektora negatywną odpowiedź
z uzasadnieniem popartym odpowiednim zarządzeniem, że nie ma możliwości naszego tam uczestnictwa jako czynnika społecznego.
Sądzimy, że zostaliśmy źle przez Pana Dyrektora zrozumiani, dlatego ponowiliśmy naszą prośbę wyjaśniając, że obecność naszego przedstawiciela miałaby charakter wyłącznie obserwatora społecznego. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.
O wszystkim będziemy Państwa informować.

23.10.2019, o godzinie 14.00 dostaliśmy ODMOWĘ możliwości obserwowania pracy posiedzenia zespołu, bez podania przyczyn dla których obserwator społeczny nie może wziąć w nim udziału, jedynie z informacją o podtrzymaniu poprzedniej decyzji.

Lansowany przez media model zarządzania krajem oparty na transparentności i prawach obywatelskich można więc włożyć między bajki. Zastanawiamy się jak nazwać taką sytuację, gdy grupie bezpośrednio zainteresowanych obywateli odmawia się obywatelskiego prawa przysłuchiwania się jawnemu posiedzeniu?

Treść prośby o dopisanie obserwatora społecznego do listy gości:

 
"Ponawiam nasz wniosek (prawdopodobnie zaistniało nieporozumienie
w komunikacji).
Informuję że Komitet Społeczny - Kowala S12 zgłasza prośbę udziału  swego przedstawiciela w posiedzeniu ZOPI w dniu 24.10.2019 jako obserwatora społecznego, bez prawa wnoszenia uwag i aktywnego uczestnictwa, poniżej zamieszczam jeszcze raz prośbę:       
W imieniu Komitetu Społecznego Kowala-S12 składam wniosek
o udostępnienie możliwości uczestnictwa jako obserwatora społecznego naszego przedstawiciela w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które jest planowane w dniu 24 października 2019 w Państwa Oddziale, dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł "Bronowice" na obwodnicy Puław).

Komitet Społeczny Kowala-S12 został powołany w 2018 roku i zrzesza mieszkańców gminy Kowala, przez którą ma przebiegać droga ekspresowa S12 dla odcinka, który jest przedmiotem wyżej wymienionego posiedzenia.     W imieniu Komitetu Społecznego - Kowala S12 "

7

11 października GDDKiA Oddział w Warszawie wysłała zaproszenie dla samorządów na posiedzenie ZOPI (Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych). Zaproszenie to jest już udostępnione na stronie UG Kowala, zamieszczamy je również na naszym blogu.
Spotkanie ma się odbyć 24 października o godzinie 11:00 w siedzibie GDDKiA Oddziału w Warszawie.

Daje to nadzieję, że do grudnia odbędzie się posiedzenie KOPI i nastąpi wybór wariantu południowego jako preferowanego, zgodnie z oczekiwaniami
lokalnej społeczności.
Wtedy zwrócone zostaną mieszkańcom Kowali-Kolonii radosne Święta Bożego Narodzenia, które odebrano im w 2017 r.

65

Opinia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Najnowsze informacje dotyczące przebiegu S12 napawają optymizmem.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał negatywną opinię
dla wariantu północnego „B” i wskazał na większą zasadność przyjęcia
do dalszych prac projektowych wariantów „A” i „C”.
Adresatem tej opinii jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powyższa informacja zawarta jest w piśmie MZDW skierowanym do Wójta Gminy Kowala z dnia 8 marca 2019 r., które pobraliśmy ze strony UG.

Pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

I to jest świetna wiadomość!
Traktujemy ją jako "prezent" na I rocznicę powołania Komitetu Społecznego Kowala - S12 i założenia bloga, którą świętujemy właśnie w dniu dzisiejszym.
Z tej okazji życzymy sobie, aby droga ekspresowa S12 została przeprowadzona zgodnie ze standardami sztuki projektowania i dla ogólnego dobra publicznego...... 🙂

47

Na stronie UG w Kowali w zakładce "S12" zamieszczono pismo przesłane przez kierownika projektu drogi S12 na odcinku od węzła południowego Radomia do obwodnicy Puław - firmy Schuessler-Plan.

Pismo wiodące do przesłanych map
Pismo wiodące do przesłanych map

Na uwagę zasługuje fakt, iż kierownikiem tego projektu nie jest już pan Zbigniew Wichański, lecz pan Piotr Piotrkowicz - prezes Schuessler-Plan.

Na stronie UG, pod zamieszczonym pismem, znajduje się link udostępniający archiwum ZIP z aktualnymi mapami oraz informacja, że pobierać je będzie można
w ciągu tylko jednego tygodnia.

Pozwoliliśmy sobie zamieścić te mapy na naszym blogu wraz z krótkim komentarzem.

A1
A1
A2
A2
A3
A3

Nasz wymarzony wariant południowy wygląda coraz lepiej.
W najnowszej wersji projektu uwzględniono dwie istotne uwagi wniesione przez mieszkańców na III spotkaniu informacyjnym: utwardzenie drogi dojazdowej do Dąbrówki Zabłotniej oraz udrożnienie "schetynówki" do Romanowa.
Niestety, nie zaprojektowano dodatkowego przejazdu pod wiaduktem nad torami, nie przewidziano też serwisówki dojazdowej do części łąk, które po wybudowaniu S12 zostaną odcięte.

B1
B1
B2
B2
B3
B3
Łącznik AB
Łącznik AB

W zakresie wariantu północnego "B" projektanci nie uwzględnili chyba żadnych postulatów wnoszonych przez UG.
Traktujemy ten fakt jako dobry prognostyk, sugerujący, że nie warto poświęcać mu czasu 🙂

Mamy nadzieję, że UG po dokonaniu analizy przysłanych map zawalczy
o uwzględnienie potrzeb wszystkich mieszkańców zainteresowanych przebiegiem S12.


140

 

Wciąż więcej pytań, niż odpowiedzi

Trzecie spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w Kowali w dniu 5 listopada
w doniesieniach medialnych zostało określone jako "burzliwe".
Niestety, stanowcze i merytoryczne wystąpienia mieszkańców znów nie doczekały się konkretnych odpowiedzi. Bulwersuje fakt, że na ostatnim już spotkaniu
w sprawie S12 mieszkańcy nadal nie otrzymali informacji w sprawie kryteriów decydujących o wyborze wariantu preferowanego, nawet w tak oczywistych kwestiach jak ilość wyburzeń, czy wyceny poszczególnych przebiegów.

Po drażliwych pytaniach mieszkańców odnośnie nagłośnionych przez media informacji o domniemanej korupcji prowadzący spotkanie poinformował, że sprawa jest badana przez CBA i prokuraturę.

Podczas spotkania przedstawiono projekt umiejscowienia przepustów i dróg dojazdowych. Mieszkańcy wnieśli zastrzeżenia dotyczące ich niewystarczającej ilości na wariancie południowym (C).
Uzgodniono, że przy właściwej współpracy wójta naszej gminy z GDDKiA oraz jednostką projektową uwagi te mogą zostać uwzględnione.

Organizatorzy poprosili mieszkańców o wyrażenie swojego stanowiska wobec zaprojektowanych wariantów poprzez wypełnienie formularza opinii (ankiety), której wzór zamieszczamy poniżej (do pobrania).
Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie rubryki z danymi osobowymi oraz umieszczenie podpisu wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych (ze względu na przepisy RODO ankiety bez podpisu nie będą brane pod uwagę).

Na spotkaniu mieszkańcy  po raz kolejny stanowczo i jednogłośnie opowiedzieli się za wariantem południowym (C) i po raz kolejny  musimy nasz głos przełożyć na ilość wysłanych ankiet - przed wyborem wariantu preferowanego.
Ankiety należy przesłać do dnia 30.11.2018 pocztą, faxem lub mailem do biura projektowego Schuessler-Plan, lub do Komitetu Społecznego Kowala-S12,
(po podpisaniu zgody na dysponowanie  w celu przekazania do firmy projektowej)

 

Ankieta po trzecim spotkaniu informacyjnym GDDKiA
Ankieta po trzecim spotkaniu informacyjnym z GDDKiA

 

 

 

64

 

Sprawa S12 w Sejmowej Komisji Infrastruktury

Sprawa S12, która dzięki nagłośnieniu przez media zyskała ogólnopolski rozgłos, nareszcie wchodzi na właściwe tory.
Na wniosek grupy posłów w dniu 24.10.2018 roku odbyło się specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczące min. szczegółowej informacji na temat zmiany przebiegu drogi S12 na terenie gminy Kowala.

Gorąco zachęcamy do wysłuchania nagrania z tego spotkania.
Podnoszone kwestie i rzeczowe wystąpienia posłów wskazują istotę nieprawidłowości.

W szczególny sposób dziękujemy Posłowi Panu  Mirosławowi Suchoniowi
za dogłębne poznanie problemu i zrozumienie intencji podejmowanych przez nas działań.

Tocząca się dyskusja wokół sprawy S12 napawa nadzieją, że ostatecznie znajdzie ona sprawiedliwy finał.

 

Każdy zainteresowany powinien wysłuchać całości posiedzenia (dwie części).
Szczególnej uwadze polecamy wystąpienie wstępne Posła Mirosława Suchonia (godz. 09:23 – 09:29), dyskusję w pierwszej części (godz. 10:03 – do końca pierwszej części) oraz całą drugą część.

Dla osób chcących poznać proces postępowania decyzyjnego GDDKiA  -  pierwsza część nagrania w godzinach (godz. 09:29 – 10:03)

Pierwsza część posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie nieprawidłowości przy projektowaniu drogi S12. Źródło: Sejm RP

 

Druga część posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie nieprawidłowości przy projektowaniu drogi S12. Źródło: Sejm RP

6

 

Wycofany wzór ankiety

Zapytaliśmy o cel ankiety

Wraz z zawiadomieniem o terminach III tury spotkań informacyjnych w sprawie przebiegu drogi S12, GDDKiA zamieściła kolejną ankietę dającą mieszkańcom możliwość poparcia jednego spośród trzech wariantów trasy:  A, B lub C.

Po przeanalizowaniu treści tej ankiety okazało się, że wyrażona przez poszczególnych mieszkańców opinia ma dotyczyć całego odcinka S12 od węzła
w Młodocinie aż po Puławy, mimo iż oczywistym faktem jest, że każda gmina ma inne preferencje odnośnie wyboru wariantu (sprzeczność interesów).

W związku z powyższym zrodziły się pytania:
- Na jakiej podstawie mieszkańcy Kowali mogą opiniować wariant dla np. Zwolenia? -  Czy mieszkańcy odległych gmin mają dostatecznie dużo wiedzy, by wskazać wariant dla Kowali?
-  Czy ilość głosów z gmin większych i mniejszych są liczebnie proporcjonalne
(w ankiecie nie ma wskazania miejscowości)?
- Czy ktoś wie, który wariant na całym przebiegu ma najwięcej zwolenników?

Powyższe wątpliwości należy sprowadzić do jednego, zasadniczego pytania:
Jaki jest cel tej ankiety?

Zaniepokojeni spostrzeżeniami postanowiliśmy odpowiedź uzyskać u autorów ankiety - projektantów z firmy Schuessler-Plan, ale zostaliśmy odesłani do GDDKiA.
Długą i niejasną wypowiedź przedstawiciela tej jednostki pani Wioletty Mordaki można streścić w formie jednego zdania w zacytowanym brzmieniu: "To trudno jest wytłumaczyć".

Najważniejsze, że nawiązana dyskusja przyniosła efekt i ankieta została przekazana do korekty.

Ale, chcąc rzetelnie odpowiedzieć na niedoszłą ankietę podpowiadamy,
że najbardziej właściwym przebiegiem trasy S12 na odcinku Radom - Puławy jest kompilacja wariantów CBA 😉

Kompilacj Wariantów CBA (kolor)
Kompilacja Wariantów CBA (kolor)

Kompilacja Wariantów CBA
Kompilacja Wariantów CBA (Propozycja Komitetu Kowala S12)